Sản phẩm


-  Bộ chuyển đổi quang điện, converter quang
    + Tốc độ 10/100 Mbps
    + Tốc độ 10/100/100Mbps
    + Dạng khung rack
    + Chuẩn công nghiệp industrial media converter/ethernet switch

-  Bộ chuyển đổi singlemode - multimode


- Bộ chuyển đổi video sang quang

     + 1 kênh video/camera
     + 2 kênh video/camera
     + 4 kênh video/camera
     + 8 kênh video/camera
     + 16 kênh video/camera
     + 32 kênh video/camera

- Switch quang:

    + 2 cổng quang
      + 2 cổng quang + 20 cổng RJ-45
    + 4 cổng quang
    + 8 cổng quang
    + 16 cổng quang
    + 24 cổng quang : Raisecom ISCOM2924GF


- SFP module

    + 155M/100Mbps
    + 1.25Gb/ 1000Mbps
    + 10Gbps

- Dây nhảy quang
    + Giá, phân loại
    + Giới thiệu dây nhảy quang
    + Ðơn mốt (singlemode)
    + Ða mốt (multimode)
    + Dây nối quang

- Hộp phối quang ODF 

   + Hộp thuê bao quang 4FO
   + Hộp phối quang ODF cố định 8FO~ 24FO
   + ODF khay trượt 8FO ~ 24FO
- Măng xông cáp quang: 4, 8, 12, 24, 48 FO

- Cáp quang

   + Cáp quang đơn mốt (singlemode)
   + Cáp quang đa mốt(multimode)

- Dịch vụ hàn cáp quang

   + Báo giá,chọn dịch vụ
   + Thi công mạng cáp quang nội bộ

- Bộ truyền tín hiệu thoại(FXO/FXS) qua cáp quang

   + 4/8/16 kênh thoại
   + 30 kênh thoại

-  Dụng cụ thi công cáp quang
   + Kiềm tuốt sợi quang
   + Dao cắt chính xác sợi quang
    + Lưỡi dao thay thế cho dao cắt Sumitomo FC-6S
   + Máy hàn cáp quang
   + Dụng cụ phát hiện lỗi sợi quang Visual Fault Locator

- Modem quang E1/V.35/Ethernet
   + 1 cổng E1/V35
   + 4 cổng E1 + 1 cổng Ethernet
   + 8 cổng E1 + 1 cổng Ethernet
   + 16 cổng E1/V.35

- Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet - truyền Ethernet qua E1
   + Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet HM-C108A
   + Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet WS-620 

DCMA Protected