Switch 24 cổng quang Raisecom ISCOM2924GF-4C/4GE

Nhà phân phối Raisecom luôn có sẵn các loại switch quang Raisecom ISCOM 2924GF-4GE trang bị 24 cổng SFP hỗ trợ SFP module tốc độ 100Mbps (155M) và/hoặc 1000Mbps (1.25G) và 4 cổng uplink SFP module tốc độ 1GbE SFP (1G), sản phẩm có nguồn AC + DC, AC+AC hoặc DC+DC tùy chọn khi đặt hàng

Raisecom ISCOM 2924GF-4GE trang bị 24 cổng SFP hỗ trợ SFP module tốc độ 100Mbps (155M) và/hoặc 1000Mbps (1.25G) và 4 cổng uplink SFP module tốc độ GE SFP, sản phẩm có nguồn AC + DC


Switch 24 cổng quang tốc độ 100M hoặc 1G, 24 cổng SFP
Switch Raisecom ISCOM 2924GF-4C

Giá bán lẻ ISCOM 2924GF-4GE :  liên hệ (08) 39940163

Giá bán lẻ ISCOM 2924GF-4C : liên hệ (08) 39940163

Quý khách cần mua số lượng nhiều, làm dự án hoặc thương mại vui lòng liên hệ 0917 553 715 để có giá sỉ

Deployed on the edge of carrier Ethernet networks, it supports G.8031/2 for linear and ring switch protection with redundant uplinks and EAPS. The ISCOM2924GF-4C allows for implementation of MEF defined E-Line and E-LAN services for carriers and service providers, complying with specifications of MEF-9/14, E-LMI, 802.1ag, Y.1731, 802.3ah and LLDP. The ISCOM 2924 GF is NEBs 3 compliant.

Catalog

DCMA Protected