Modem quang 1 cổng E1 | FRM220/E1

FRM220/E1 là modem quang 1 cổng E1, khoảng cách quang 15km, đầu quang SC, đầu E1 120 Ohm(RJ48C), nguồn 220VAC hoặc -48VDC
MODEM QUANG E1
Sơ đồ ứng dụng modem quang 1 cổng E1 và V.35

-         FRM 220-E1 là modem quang E1 (thiết bị tải luồng E1 qua cáp quang) , được thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với xu hướng quang hóa hiện tại
-         Có dạng stand alone hoặc dạng card gắn vào khung 19 inch
-          Tương thích với FRM 220-V.35 ở chế độ n x 64kbps
        Đặc điểm
-     1 port E1 G.703
-      Mã đường truyền: AMI họăc là B8ZS/HDB3
-      Họat động ở chế độ  Unframed / Framed (n x 64kbps)
-      Tương thích với FRM 220-V.35 ở chế độ n x 64kbps
Description
     Tiêu chuẩn kỹ thuật

     Giao diện E1
    -         Connector  RJ-45 (120 Ohm) và BNC (75 Ohm)
-                  Theo chuẩn ITU-T G.703, G.704, G.706, G.732, G.823

     Giao diện quang
-         Connector: SC
-         Bước sóng: 1310, 1550nm
-         Loại sợi quang: 9/125um, đơn mode, 62.5/125um đa mode
-         Khoảng cách: 15km, 30km, 50km tùy chọn….

      Các đặc điểm khác:
-           LED hiển thị tình trạng nguồn, kết nối quang, Test, Data in, Data out
-           Nguồn :  AC/DC.
-           Công suất tiêu thụ  < 4W
-           Kích thước : 155 x 88 x 23mm( LxWxD)
-           Trọng lượng: 120g  
  
     


DCMA Protected