Thiết bị truyền 8 kênh thoại FXO/FXS qua cáp quang HM-PN08

HN-PM08 là thiết bị tách ghép kênh (PCM)có khả năng truyền 8 kênh thoại và 4 cổng Ethernet qua cáp quang đơn mốt hoặc đa mốt
Hình ảnh thiết bị HN-PM (8FXO/FXS+4Ethernet+2RS232 over fiber, SM, 40km)

Đặc điểm

-> Chất lượng âm thanh rõ ràng và ổn định
-> Cung cấp 4 cổng Ethernet 100Mbps.
-> Đầy đủ chức năng cảnh báo và hiển thị tình trạng
-> Thiết kế nhỏ gọn 

Sơ đồ ứng dụng


Tải catalog thiết bị HM-PN08

DCMA Protected