Catalog dây nhảy quang, dây nối quang, ODF, đầu nối adaptor


Catalog vật tư và phụ kiện quang
    + Các loại dây nhảy quang: 

         + Dây nhảy quang đơn mốt SC/UPC - SC/UPC, dài 1m, 3m, 5m, simplex hoặc duplex
         + Dây nhảy quang đơn mốt FC/UPC - FC/UPC dài 1m, 3m, 5m, simplex hoặc duplex
         + Dây nhảy quang đơn mốt LC/UPC - LC/UPC dài 1m, 3m, 5m, simplex hoặc duplex

       
Dây nhảy quang đơn mốt (singlemode) 
Click vào hình để phóng to


        + Dây nhảy quang đa mốt SC/UPC - SC/UPC, dài 1m, 3m, 5m, simplex hoặc duplex
        + Dây nhảy quang đa mốt FC/UPC - FC/UPC dài 1m, 3m, 5m, simplex hoặc duplex
        + Dây nhảy quang đa mốt LC/UPC - LC/UPC dài 1m, 3m, 5m, simplex hoặc duplex

Dây nhảy quang đa mốt (multimode) 
Click vào hình để phóng to

 + Các loại hộp thuê bao quang, hộp phối quang ODF : 

Hộp thuê bao quang - hộp phối quang ODF
Click vào hình để phóng to+ Các loại hộp thuê bao quang, hộp phối quang ODF : 


  + Các loại đầu nối quang nhanh (Fast Connector), đầu suy hao quang, bút soi quang - dụng cụ phát hiện lỗi sợi quang VFL , ống co nhiệt....

Fast Connector, suy hao quang, dụng cụ phát hiện lỗi sợi quang, ống co nhiệt
Click vào hình để phóng to

DCMA Protected