Module quang SFP+ 10G SR, LR, ER, ZR


Chúng tôi luôn có sẵn các loại SFP 10G+ từ 300m (WT-SFP+ -SR) , 10km (WT-SFP+ - LR), 40km (WT-SFP+ -ER), 80km (WT-SFP+ -ZR)

SFP 10G+ SR, LR, ER, ZR


WT-SFP+-SR
10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m DOM Transceiver Module
WT-SFP+-LR
10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km DOM Transceiver Module
WT-SFP+-ER
10GBASE SFP+ 1550nm 40km DOM Transceiver Module
WT-SFP+-ZR
10GBASE SFP+ 1550nm 80km DOM Transceiver Module


Module quang SFP+ 10G 850nm 300m DOM

Product Details

Part numberWT-SFP+-SRVendor NameWINTOP
Form TypeSFP+Max Data Rate10.3125Gbps
Wavelength850nmMax Cable Distance*300m over OM3 MMF
InterfaceLC duplexOptical ComponentsVCSEL 850nm
Cable TypeMMFDOM SupportYes
TX Power-7.3~-1dBmReceiver Sensitivity< -11.1dBm
Industrial Temperature Range-40 to 85°C (-40 to 185°F)ProtocolsMSA Compliant


Module quang SFP+ 10G (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

Product Details

Brocade GenuineXBR-000182Vendor NameWINTOP
Form TypeSFP+Max Data Rate10.3125Gbps
Wavelength1310nmMax Cable Distance*10km
InterfaceLC duplexOptical ComponentsDFB 1310nm
Cable TypeSMFDOM SupportYes
TX Power-8.2~0.5dBmReceiver Sensitivity< -14.4dBm
Industrial Temperature Range-40 to 85°C (-40 to 185°F)ProtocolsMSA Compliant
* Chiều dài ngắn nhất khi được kết nối với Module LR 1550nm 10km là dài 2M theo tiêu chuẩn IEEE 802.3ae..


Module quang SFP+ 10G (SMF, 1550nm, 40km, LC, DOM)

Product Details

Brocade Genuine10G-SFPP-ERVendor NameWINTOP
Form TypeSFP+Max Data Rate10.3125Gbps
Wavelength1550nmMax Cable Distance**40km
InterfaceLC duplexOptical ComponentsEML 1550nm
Cable TypeSMFDOM SupportYes
TX Power-1~4dBmReceiver Sensitivity< -16dBm
Commercial Temperature Range0 to 70°C (32 to 158°F)ProtocolsMSA Compliant
* Yêu cầu gắn suy hao quang 5dB nếu khoảng cách kết nối <20km.
** Chiều dài ngắn nhất khi được kết nối với Module ER 1550nm 40km là dài 2M theo tiêu chuẩn IEEE 802.3ae.


Module quang SFP+ 10G (SMF, 1550nm, 80km, LC, DOM)

Product Details

Brocade Genuine10G-SFPP-ZRVendor NameFS.COM
Form TypeSFP+Max Data Rate10.3125Gbps
Wavelength1550nmMax Cable Distance80km*
InterfaceLC duplexOptical ComponentsEML 1550nm
Cable TypeSMFDOM SupportYes
TX Power0~4dBmReceiver Sensitivity< -23dBm
Commercial Temperature Range0 to 70°C (32 to 158°F)ProtocolsMSA Compliant
* Yêu cầu gắn Suy hao quang 15dB nếu khoảng cách < 5km.
Yêu cầu gắn Suy hao quang 10dB nếu khoảng cách nằm giữa 5km và 25km.
Yêu cầu gắn Suy hao quang 5dB nếu khoảng cách nằm giữa 25km và 40km.

DCMA Protected