Chuyên phân phối các loại module quang SDH STM1, STM4, STM16, STM64


Chúng tôi chuyên phân phối  module quang SDH của các hãng Wintop, Aoa... tương thích hoàn toàn với thiết bị của các hãng Cisco, Alcatel, Siemens, Fujitsu, Huawei, CTC Union...


Module quang OC-3/STM-1 (155Mbps): 
Moduel quang STM-1 (155Mbps) L1.1 40km
Moduel quang STM-1 (155Mbps) L1.2 80km

Module quang OC-12/STM-4 (622Mbps):
Moduel quang STM-4 (622Mbps) L4.1 40km
Moduel quang STM-4 (622Mbps) L4.2 80km

Module quang OC-48/STM-16 (2.5Gbps) SONET:
Moduel quang STM-16 (2.5Gbps) L16.1 40km
Moduel quang STM-16 (2.5Gbps) L16.2 80km
Moduel quang STM-16 (2.5Gbps) L16.2JE 120km
Moduel quang STM-16 (2.5Gbps) L16.2U 160km
Moduel quang STM-16 (2.5Gbps) L16.2P 180km

Module quang OC-192/STM-64 10Gbps SONET:
Moduel quang XFP STM-64 10Gbps LH 10km 1310nm
Moduel quang XFP STM-64 10Gbps LH 40km 1550nm

DCMA Protected