Hiển thị các bài đăng có nhãn Converter quang singlemode - multimode. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Converter quang singlemode - multimode. Hiển thị tất cả bài đăng

Converter Quang Multimode - Singlemode

WT-8110G-SS là loại converter quang có chức năng chuyển đổi từ cáp đơn mốt (singlemode) sang cáp đa mốt  (multimode). Singlemode – Multimode Media Converter

( 100/1000BASE-X SFP Multimode sang 100/1000BASE-X SFP Single-Mode )
Đặc điểm của converter quang singlemode - multimode

Cũng như tất cả các loại converter quang khác - thuộc loại sản phẩm "cắm và chạy" hay "lắp đặt và quên nó đi" rất dễ dàng khi lắp đặt WT-8110G-SS

/

DCMA Protected