Hộp phối quang 8 port


 


Giá: 1.760.000 đồng

– 8 adapter

– 8 dây hàn quang

– 8 co nhiệt

– Thiết kế nhỏ gọn thẩm mỹ.

– Có thể dùng adapter FC, SC, ST hoặc LC

– Dễ dàng phân bổ các dây hàn quang.

DCMA Protected