Cáp quang 8 FO


 


Giá: 23.079 đồng

- 08 sợi quang Single Mode (SMF)

- Bước sóng hoạt động của sợi quang: 1310nm và 1550nm

- Phần tử chịu lực phi kim loại trung tâm

- Ống đệm chứa và bảo vệ sợi quang làm theo công nghệ ống đệm lỏng

- Ống đệm có chứa sợi quang được bện theo phương pháp SZ chung quang phần tử chịu - lực trung tâm (bện 2 lớp)

- Các khoảng trống giữa sợi và bề mặt trong của lòng ống đệm được điền đầy bằng một hợp chất đặc biệt chống sự thâm nhập của nước

- Dây treo cáp bằng thép bện 7x1mm

- Lớp nhựa PolyEthylene bảo vệ ngoài

DCMA Protected